Телекомуникације

Пројектовање, изградња и одржавање ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ система:

  1. Телефонске централе свих капацитета
  2. Телефони свих типова и намена
  3. Класичне аналогне и дигиталне телефонске централе (PBX)
  4. Телефонске централе и системи са радом у интернет протоколу (VoIP)
  5. Изградња комутација (приводи за објекте, подземне и ваздушне трасе)
  6. Главни разделни ормани, међуразделници, комуникационе окоснице
  7. Одржавање и сервис телефонских централа и опреме свих типова
  8. Одржавање и сервис постојећих тт инсталација у објектима
  9. Интерфонски, интеркомски системи (аудио, видео, класични и дигитални ...)
  10. Системи паничног озвучења и разгласа
 
© Copyright ITech ELITE 2008-2023. Сва права задржана.
Сајт је оптимизован за IE7+, Firefox 3+ и Chrome